pikat-e-shitjes

Pikat e Shitjes

DISTRIBUTORET PER KOSOVE
  SILCA GROUP SH.A. 045 553 443
  SILCA GROUP SH.A. 049 553 443 // 045 625 122
  Andon Carabregu 044 221 438 // 044 364 495
  Hamit Azemi 049 553 443 // 044 75 74 73
  Andon Carabregu 044 221 438 // 045 553 443
  SILCA GROUP SH.A. 045 553 443 // 044 168 303
  SILCA GROUP SH.A. 045 553 443 // 044 240 791

  DISTRIBUTORET EKSPORTUES
   Palushi Import
   Chemin des Communaux 8
   1800 Vevey
   Switzerland
   tel: +41799123147
   +41789122522
   Almako-ARB Dooel
   Ul.12,Br.17
   Saraj-Skopje
   Maqedoni
   tel: +38922056379
   mob: +38970393006

   MENAXHERET E SHITJES
    Lulzim Rrmoku // 045 553 443
    Hazir Berisha // 049 553 443 // 045 553 443